QUALITAT

La política de MEITOR, S.L. és la de mantenir un sistema organitzat i adequat per a aconseguir el major grau de satisfacció posible dels clients, tema prioritari a la nostra empresa. Per aixó, ens comprometem en l’estricte compliment i realització dels compromisos adquirits amb el client de manera puntual i eficient.

La constant política de renovació i actualització mitjançant la implantació d’un sistema informatitzat i una eficient estructura organitzativa ens permet agilitzar el procés productiu, millorant la productivitat, reduïnt els costos i donant una major qualitat de producte final i servei als nostres clients, intentant aconseguir uns preus cada cop mes competitius.

Des de ja fa uns quants anys, amb l’esperit de seguir millorant any rere any, i de continuar augmentant la confiança que els clients depositen en la nostra feina, MEITOR, S. L. ha implantat el sistema de Qualitat ISO 9001:2015, ha estat certificada per l’empresa TÜV RHEINLAND mitjançant l’elaboració, seguiment, i control dels manuals de qualitat i procediments habituals, així com de la gestió, anàlisi i arxiu de tota la documentació generada i necessària per poder garantir la correcta traçabilitat dels productes elaborats durant tot el procés productiu, des de l’entrada de la materia primera al nostre magatzem, fins a la sortida final del producte acabat, adreçat als nostres clients, tot aixó, perfectament identificat i organitzat.

S’ha establert a curt i mitjà termini un pla de futur, tant en matèria d’inversions d’equips productius, com en inversions d’equip humà, mitjançant la formació continuada del nostre personal, per a obtenir el major grau de profesionalitat i integració en l’empresa, col.laborant directament en la tasca productiva de l’empresa, per a la contínua millora del procés. Aquesta formació, ve focalitzada prioritariament en el personal més jove, per tal de donar un impuls de futur a l’empresa.

Un altre principi prioritari de MEITOR, S.L. a mitjà termini, és aconseguir ampliar cada any la quota de mercat en la Unió Europea, així com l’exportació a d’altres països extracomunitaris, e iniciar una nova estratègia en matèria de comerç exterior, ampliant així la nostra tasca en política d’expansió i creixement exterior.

A fi de ser coherents amb aquests principis, anualment establim una sèrie d’objectius elaborats per la Direcció, utilitzant la informació que ens proporciona el responsable de Qualitat, el qual, custòdia els objectius fixats, i col.labora amb la Direcció en el seguiment i control, actuant en el cas de produïr-se desviacions.

En definitiva, la política de Qualitat de MEITOR, S.L. té per objectius:

 • Satisfer les necesitats i expectatives dels nostres clients i usuaris.
 • Cumplir els requisits dels productes i dels clients.
 • Analitzar el nostre context, identificar les nostres debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats i actuar en conseqüència.
 • Identificar, analitzar, evaluar i tractar els riscos de l’empresa i aplicar accions per abordar-los.
 • Millora continua de l’eficàcia del sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Respectant la legislació i la reglamentació vigents aplicables al producte.
 • Dissenyar i mantenir una gestió per procesos, dels quals valorarem la seva eficàcia, i tenir unes condicions que estimulin a tot el personal de l’organització i als nostres proveïdors a aconseguir :
 • Els objectius, tant sobre el producte, com sobre el sistema de gestió de qualitat.
 • La prevenció de la qualitat.
 • La millora continua de la qualitat dels nostres productes i serveis.
 • Respectant la legislació i la reglamentació vigents aplicables al producte.
Aquesta entrada ha esta publicada en Calitat. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.